Behandling af personlige oplysninger

Det er vigtigt for Fojo.dk at gøre dig tryg med hvordan dine personlige oplysninger håndteres.

Alle personlige oplysninger og data bliver behandlet fortroligt, og bliver aldrig videregivet til tredjemand.

Personlige data bliver anvendt til internt brug for at gennemføre kundeforholdet.

Fojo.dk udsender aldrig hverken nyhedsbreve eller anden form for reklame eller tilbud.


 • Hvad indsamles af personlige oplysninger?
  Der bliver udelukket indsamlet generelle personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med at være kunde hos Fojo.dk.
  Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
  Fojo.dk opbevarer betalings- og faktureringsoplysninger på en sikker server i 5 år, grundet gældende krav fra Skat. Herefter slettes alle oplysningerne.
  Fojo.dk indsamler ikke personfølsomme oplysninger.
  Skulle der tilgå Fojo.dk personfølsomme oplysninger som ikke vedrører opgaven, slettes disse straks, eller når opgaven ikke længere er aktiv.
  Fakturabetaling sker via Bambora Online A/S, som her står for sikkerheden.
 • Opbevaring af digitale filer (billeder)
  Digitale filer (billeder) tænkes opbevaret, så længe det er muligt.
  Opbevaringen sker så du efterfølgende kan bestille billeder, med mulighed for efterbestilling, udskiftning af uheldsramte billeder (brand/vandskade/mekanisk skade m.m.) samt af garantihensyn.
  Opbevaringen af digitale filer sker i lukket offline-system, kun med angivelse af dato, billednummer og institution.
  Fojo.dk udleverer prøvebilleder via institutioner eller via mail, og bestilling foregår med henvisning til billedernes numre.
  Tredjeparts billedbestillinger kan kun ske af fotograf-bestilleren, eller efter skriftlig aftale af modellen (eller værge).
 • Produktion af varer og tjenester
  Produktion af varer til kunder foretages primært hos eksterne fremkaldere, og her anvendes udelukkende billednumre, og aldrig nogen form for persondata.
  Billedfiler overdrages alene til produktion.
 • Rettigheder
  Som kunde giver Fojo.dk dig fuldstændig gennemsigtighed i hvilke persondata vi gemmer og hvordan vi opbevarer dem.
  Du har ret til indsigt i de oplysninger vi har om dig og til at få urigtige oplysninger rettet.
 • Om Fojo.dk’s anvendelse af kundebilleder
  Person/portræt-billeder anvendes aldrig uden en skriftlig tilladelse og alene til markedsføring af vores forretning, online og offline.
  Fojo.dk henviser også til loven om copyright, der både beskytter bestiller og fremstiller af et billede.

Dataansvarlig: Lars Johnsen

Hjemmeside/webshop: www.fojo.dk

Online betaling (omdirigeres til): www.bambora.com